Ystävälliset saaristoreitit - Sõbralike saarte matkarajad

Projektin tavoite on lisätä matkailua saaristossa Suomen ja Viron rannikolla. Tavoitteena on matkailua lisäämällä saada aikaan saaristoon yrityksiä, joille taataan ympärivuotiset elinmahdollisuudet ja saadaan työpaikkoja saaristoon.

Projektin kolme pääteemaa ovat: historia, luonto ja hyvinvointi sekä palvelut satamissa. Projektin pääkohteena on kehittää piensatamien palveluja rakentamalla ne asiakkaiden tarpeiden ja odotusten mukaisiksi ja tuottaa niihin palveluja, jotka lisäävät saaristokohteiden vetovoimaisuutta. Tehdään saaristo tunnetuksi elävänä, ympärivuotisena elinalueena lisäämällä markkinointia ja kehittämällä palveluja. Lisätään kulttuuri- ja vapaa-ajan matkailua Suomen ja Viron rannikkoseutujen välillä. 

Friendly Island Routes -hankkeessa tehdään selvitys olemassa olevasta tilanteesta saaristokohteissa. Kartoitetaan nykyiset reitit ja suunnitellaan toteutus, miten niitä voidaan parantaa. Tehdään veneilijöiden käyttöön www-sivuille ja painotuotteina reittejä, jotka ovat valmiiksi suunniteltuja kokonaisuuksia.

Saariston yrittäjien ja asukkaiden osaamista lisätään siten, että he voivat tuottaa monipuolisempia palveluja kaikkina vuoden aikoina.

Tuotteistetaan Itämeren historiaan liittyviä tarinoita ja perinteitä palveluiksi, matkamuistoiksi sekä nähtävyyksiksi.
Laaditaan asiakaslähtöinen kehittämis- ja markkinointistrategia vuosille 2009-2013.

Partnerit Suomessa:

Koordinaattori: Cursor Oy
Partnerit: Kotkan kaupunki, Porvoo kaupunki, Metsähallitus
Kansallista rahoitusta antanut: Varsinais-Suomen liitto
Projektin kesto on 36 kuukautta, 1.9.2008 – 31.8.2011

Partnerit Virossa:

Pääpartneri: Viimsin kunta
Partnerit: Tallinnan kaupunki, Jõelähtmen kunta, Paldiskin kaupunki, ERR – Viron Yleisradio, MTÜ Kõrgessaaren Satama, MTÜ Muusa Kapriis satama, SA Kalanan Jahtisatama

Hankkeen päärahoittaja:

Central Baltic programme, Interreg IVA, Saaristo-ohjelma