Projektin toimenpiteet

Projektin toimenpiteet on jaettu neljän kuukauden jaksoihin.
Toimenpiteet täydennetään myöhemmin.