Sõbralike saarte matkarajad - Ystävälliset saaristoreitit

Projekti eesmärgiks on suurendada saartevahelist reisimist Soome ja Eesti rannikul.
Projekti jooksul käsitletakse kolme põhiteemat: ajalugu, saarelist omapära ja looduskeskkonda ning teenuseid väikesadamates.
Projekti jooksul kaardistatakse olemasolevaid marsruute ja analüüsitakse, kuidas olukorda parandada. Arendatakse välja toimiv Soome-Eesti väikesaarte võrgustik, mis tõstab mereturismi turvalisust ja kasvatab mereturistide huvi väikesadamate vastu, informatsioon esitatakse projekti kodulehel. Töötatakse välja sadamate teenuseid ja kohaliku ajaloo ning pärimustega seotud tooteid.
Projekti tulemusena aktiviseerub saartevaheline majandustegevus Soome-Eesti koostööpartnerite vahel.

Partnerid Eestis:

Juhtpartner: Viimsi vald
Partnerid: Tallinna linn, Jõelähtme vald, Paldiski linn, Eesti Rahvusringhääling, MTÜ Kõrgessaare Sadam, MTÜ Muusa Kapriis, SA Kalana Jahisadam

Partnerid Soomes:

Koordinaator: Cursor OY
Partnerid: Kotka linn, Porvoo linn, Metsähallitus, Varsinais-Suomen liitto

Projekti kestvus on 36 kuud, alates september 2008 - august 2011.
 

Player will show here

Viimsi Vallavalitsus
Nelgi tee 1
Viimsi alevik
74001 Harju maakond